Byliśmy na kongresie AGE Platform Europe w Leuven

W dniach 10-12 czerwca 2024 reprezentanci Instytutu Polityki Senioralnej uczestniczyli w corocznym kongresie i konferencji AGE. nasz udział wsparł Narodowy Instytut Wolności.

AGE Platform Europe to największa europejska federacja organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych. Skupia niemal 100 podmiotów z 29 krajów. Siedzibą jest Bruksela. Organizacja wyznacza priorytety i cele dla europejskiej polityki na rzecz dobrego i godnego starzenia. Jest finansowana m. in. ze środków Komisji Europejskiej w ramach Dyrektoriatu Generalnego JUSTICE.

Nasi reprezentanci byli obecni na corocznym kongresie AGE, który odbył się w Leuven w Belgii w dniach 10-12 czerwca. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, w tym decydentów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy przez dwa dni dyskutowali o strategii rozwoju AGE. Przyjęli także roczne sprawozdania z wykonania licznych programów. Wśród mówców był nasz reprezentant Przemysław Wiśniewski.

Ostatniego dnia wydarzenia miała miejsce konferencja podczas której omawiano kwestii niezbędnych interwencji w zakresie m. in. włączenia społecznego osób starszych, reform na rzecz starzenia się, walki ze stereotypami wobec seniorów. Gościem konferencji i uczestniczką jednego z paneli dyskusyjnych była Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Ze strony polskich organizacji wzięli w wydarzeniu również Edyta Ekwińska (zrzeszenie Alzheimer Polska) i Piotr Nakonieczny (Stowarzyszenie Bonum Vitae). Prezydentką AGE jest Heidrun Mollenkopf, a Dyrektorem Generalnym Polak Maciej Kucharczyk.

Udział ekspertów Fundacji był możliwy dzięki uzyskaniu dofinansowania uzyskanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu PROO 5. Pozyskane środki pozwoliły na pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej oraz przelotu jednego z naszych reprezentantów. Za udzielone wsparcie DZIĘKUJEMY!

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2021-2030

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *