Kategoria: Aktualności

Czy po ośmiu latach rządów PiS seniorom żyje się lepiej?

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Dr Antoni Kolek analizuje czy wpłynęły one na jakość życia polskich seniorów.

Środowisko przyjazne demencji

Liczba osób z chorobami dementywnymi wzrośnie w ciągu najbliższych dekad trzykrotnie. Zapewnienie tym osobom komfortowych warunków w przestrzenie publicznej i środowisku mieszkalnym może poprawiać ich funkcjonowanie. Temat przybliża dr Agnieszka Cieśla.

Korzyści z użytkowania gier cyfrowych przez seniorów. Rozmawiamy z dr Damianem Gałuszką

Z gier cyfrowych korzysta już 20% polskich seniorów. Czy gry to jedynie rozrywka czy również wsparcie sprawności umysłowej?

I cóż po uniwersytecie w czasie marnym?

Po pandemii Uniwersytety Trzeciego Wieku odbudowują liczebność swoich słuchaczy, ale raczej nie zmieniają modelu działania i metod pracy z seniorami. Czy UTW przynoszą dziś korzyść senioralnej społeczności? Debatę na ten temat rozpoczyna na naszych łamach prof. Adam A. Zych.

Typologia rad seniorów w Polsce

Rad seniorów jest w Polsce niemal 500. Warto przyjrzeć się jakie modele działalności obierają dostosowując się do lokalnych uwarunkowań i potencjałów.

Dyrektor Instytutu członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Członkiem Rady został m. in. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Fundacji Zaczyn oraz Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji pani minister wybrała 30 osób – maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Rada […]

Gry cyfrowe a osoby starsze – pobierz publikację dr Damiana Gałuszki

Zapraszamy do pobrania i lektury książki „Wirtualna jesień życia” Damiana Gałuszki. Książka ta to pierwsza w Polsce tak kompleksowa analiza zjawiska silver gamingu, czyli praktyki sięgania po gry cyfrowe przez osoby starsze. Autor, dr Damian Gałuszka, badacz kultury i gier cyfrowych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezentuje w niej holistyczne ujęcie tego zjawiska, uwzględniając zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier przez osoby starsze. Publikacja zawiera […]

Fundacja Zaczyn członkiem AGE Platform Europe

Fundacja Zaczyn została przyjęta do AGE Platform Europe – największej i najbardziej wpływowej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz osób starszych. Celem AGE jest wyrażanie różnorodnych doświadczeń i aspiracji rosnącego odsetka osób starszych w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości na temat problemów związanych ze starzeniem się. AGE Platform to obecnie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z krajów UE. Fundacja Zaczyn będzie jedną z dwóch organizacji zrzeszonych […]

Dyrektor Fundacji Zaczyn w zarządzie COST Action

Fundacja Zaczyn została krajowym partnerem w ramach europejskiej, międzynarodowej akcji COST (Europejska Kooperacja na rzecz Nauki i Technologii) w ramach działania CA22167 – Podejścia partycypacyjne z osobami starszymi (PAAR-net). Zaczyn jest jednym z kilkudziesięciu europejskich podmiotów (uniwersytetów, think-tanków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) działających w ramach akcji, a dyrektor fundacji Przemysław Wiśniewski pełnić będzie przez kolejne cztery lata rolę członka zarządu akcji. COST to interdyscyplinarna sieć […]

Bierzemy udział w VII Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Fundacja Zaczyn oraz stworzona przez fundację jednostka badawcza Senior Hub_Instytut Polityki Senioralnej biorą udział w Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbędzie się 22 i 23 marca 2023 r. Będzie to VII edycja kongresu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości oraz partnerów, m. in. Związek Banków Polskich oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 22 marca br. w formule stacjonarnej głos zabiorą […]

Fundacja Zaczyn rozwija międzynarodowy projekt INHEAL

INHEAL: Innowacje dla świadomości zdrowotnej INHEAL: Innovation in Health Literacy to projekt współfinansowany przez rządy Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – organizacji darczyńców utworzonej w 2000 r. w celu rozwijania pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europa Środkowa. Czym jest Fundusz Wyszehradzki i na czym polega współpraca wyszehradzka? Główny cel INHEAL Chociaż istnieją innowacyjne metody i narzędzia, […]

Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie „Inheal”

Fundacja Zaczyn / Instytut Polityki Senioralnej Senior_Hub uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym i wdrożeniowym „Inheal” prowadzonym wspólnie z partnerami z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgra, Słowacja). Działania „INHEAL: Innovation in Health Literacy” ma na celu rozwiązanie problemu niskiego poziomu świadomości zdrowotnej wśród seniorów w krajach Grupy Wyszechradzkiej. Projekt ma na celu wyposażenie opiekunów pracujących bezpośrednio z seniorami w wiedzę i narzędzia niezbędne do edukacji swoich podopiecznych […]