Kategoria: Artykuł ekspercki

Rząd dopłaci do zatrudniania seniorów?

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jej uchwalenie i wdrożenie pozwoli na reformę rynku pracy w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa pracodawców zatrudniających osoby w wieku emerytalnym. Projekt koordynuje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Ustawa skupia się na rynku pracy, jednakże ważnym dla niej kontekstem jest sytuacja demograficzna w Polsce. W uzasadnieniu podjęcia […]

Czy po ośmiu latach rządów PiS seniorom żyje się lepiej?

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Dr Antoni Kolek analizuje czy wpłynęły one na jakość życia polskich seniorów.

Środowisko przyjazne demencji

Liczba osób z chorobami dementywnymi wzrośnie w ciągu najbliższych dekad trzykrotnie. Zapewnienie tym osobom komfortowych warunków w przestrzenie publicznej i środowisku mieszkalnym może poprawiać ich funkcjonowanie. Temat przybliża dr Agnieszka Cieśla.

I cóż po uniwersytecie w czasie marnym?

Po pandemii Uniwersytety Trzeciego Wieku odbudowują liczebność swoich słuchaczy, ale raczej nie zmieniają modelu działania i metod pracy z seniorami. Czy UTW przynoszą dziś korzyść senioralnej społeczności? Debatę na ten temat rozpoczyna na naszych łamach prof. Adam A. Zych.

Typologia rad seniorów w Polsce

Rad seniorów jest w Polsce niemal 500. Warto przyjrzeć się jakie modele działalności obierają dostosowując się do lokalnych uwarunkowań i potencjałów.

100 dni bez jesieni życia?

W ramach “Polskiego Ładu” rząd przedstawił plan 10 Ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. Niestety w pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „ Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin. Gdy […]

Rozwiązania dla seniorów w Nowym Ładzie

Długo wyczekiwana prezentacja tzw. Nowego Polskiego Ładu przyniosła również zapowiedzi pewnych rozwiązań na rzecz osób starszych. Przyjrzeliśmy się im bliżej i poddaliśmy wstępnej ocenie.

Ekonomia w kolorze srebra

Czy długofalowe przemiany demograficzne, jakich doświadczają kraje Unii Europejskiej, mogą być szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego? Tworzący się dynamicznie segment srebrnej gospodarki stanowi ogromny, niewykorzystany w pełni potencjał dla przedsiębiorców.

Homo Economicus nieracjonalny na starość

Wywiad z dr Łukaszem Jurkiem, ekspertem Instytutu Polityki Senioralnej, ekonomistą i gerontologiem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.