Senior Hub. Instytut Polityki Senioralnej
ul. Tamka 16, lokal 32.
00-349 Warszawa

Dyrektor Instytutu:
Przemysław Wiśniewski
tel: 534-701-114
mail: przemyslaw.wisniewski@seniorhub.pl

Redakcja pisma „Polityka Senioralna”:
politykasenioralna@seniorhub.pl

Sekretariat Instytutu:
mail: kontakt@seniorhub.pl

Badania / Współpraca:
malgorzata.wojcik@seniorhub.pl