Senior Hub – Instytut Polityki Senioralnej to pierwsza w Polsce jednostka badawcza i doradcza zajmująca się tematami z obszaru polityki senioralnej prowadzonej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Inicjatorem i organizatorem Instytutu jest Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org), prowadząca innowacyjne działania dedykowane obecnym i przyszłym seniorom, społeczności liczącej dziś niemal 10 milionów osób, która w 2050 roku liczyć będzie aż 40% mieszkańców Polski. Od 2023 r. podmiotem administrującym działanie Senior_Hub jest Fundacja Dialogu Społecznego, która przez dwa lata będzie rozwijać Instytut i zrealizuje działania mające na celu nadanie mu osobowości prawnej.

Jesteśmy innowacyjnym think-tankiem, z którym współpracuje kilkudziesięciu badaczy z różnych dziedzin. Nasza jednostka jest jedyną w Polsce instytucją badawczą nie związaną z publiczną jednostką naukową, zdolną do współtworzenia partnerstwa badawczych w większości obszarów. Konstruktywnie współpracujemy z sektorem innowacyjnym, sektorem biznesowym, jednostkami centralnymi administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, mediami masowymi.

Prowadzimy również jedyne w Europie Centralne pismo eksperckie o charakterze popularno-naukowym poświęcone tematyce starzenia się społeczeństwa w wymiarze systemowym „Polityka Senioralna”. Głównym źródłem finansowania Instytutu w latach 2021 i 2021 jest grant celowy udzielony przez Narodowy Instytut Wolności (www.niw.gov.pl).

Swoją uwagę poświęcamy zwłaszcza zagadnieniom takim jak:

Wspólnie z podmiotami partnerskimi: