Nowe numery „Polityki Senioralnej” w przygotowaniu

W 2021 roku pismo eksperckie „Polityka Senioralna” zmienia swoją formułę i częstotliwość ukazywania się. Poszczególne numery będą poświęcone konkretnym tematom związanym z systemowymi i jednostkowymi wyzwaniami starzenia się społeczeństwa. Pismo wydawane przez „SeniorHub. Instytut Polityki Senioralnej” i „Fundację Zaczyn” będzie ukazywało się w cyklu kwartalnym.

Redakcja pisma pracuje również nad nową szatą graficzną magazynu i systemem dystrybucji pozwalającym na precyzyjne adresowanie poszczególnych numerów do dedykowanych odbiorców: ekspertów, badaczy, samorządowców, urzędników, innowatorów, reprezentantów biznesu, dziennikarzy branżowych. Każde wydanie trafiać będzie do ponad dziesięciu tysięcy zdefiniowanych odbiorców ze środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych.

W każdy numerze będzie się ukazywać 15-20 premierowych tekstów autorów krajowych i zagranicznych. Materiały pozwolą dostarczyć odbiorcom nową wiedzę praktycznie użyteczną, w tym zwłaszcza rekomendacje do efektywnych i innowacyjnych działań pozwalających na podnoszenia jakości życia osób dojrzałych i starszych.

Redaktorami naczelnymi pisma są Przemysław Wiśniewski i Rafał Bakalarczyk, natomiast redaktorką prowadzącą Małgorzata Maryl-Wójcik. Każdy numer jest przygotowany w odrębnych zespołach redakcyjnych.

Pismo „Polityka Senioralna” w 2021 roku ukazywać się będzie ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2020.

 

Najbliższe przygotowywane numery to:

Numer I/2020 r. – I kwartał 2021 r.

Osoby dojrzałe i starsze w przyjaznej przestrzeni
Urbanistyka + Mieszkalnictwo

Pochylamy się nad funkcjonowaniem osób dojrzałych w przestrzeni mieszkania czy domu oraz w przestrzeni miasta jako funkcjonalnej tkanki. Zwracamy więc uwagę na bliskie i nieco dalsze środowiska, które są zarówno przestrzenią relacji (z członkami rodziny, sąsiadami, dalszymi członkami społeczności i przypadkowymi osobami, z którymi dzielimy naszą przestrzeń życiową) jak i funkcjonalną przestrzenią organizacyjną i techniczną (gdzie odpowiednie rozwiązania pozwalają nam żyć swobodnie lub też przyporządkowują nas do wąskich gett).

W numerze wskazujemy rozwiązania pozwalające lepiej i bezpieczniej funkcjonować w mikro-gospodarstwach domowych osób starszych, prezentujemy zasady dobrego projektowania z myślą o potrzebach seniorów, zastanawiamy się jak upowszechniać w Polsce mieszkania chronione i wspomagane. Staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie o to jak może i powinno przebiegać starzenie się w bliskim środowisku – najbliższym sąsiedztwie i mieście jako płaszczyźnie istnienia synergicznych rozwiązań korzystnych dla mieszkańców. Omówimy tematy związane z politykami miejskimi, technologiami projektowania „inteligentnych miast”, opisujemy trendy w projektowaniu miast przyjaznych starszym mieszkańcom, zastanowimy się, czy miasto przyjazne seniorom może realnie stymulować funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne starszych mieszkańców

Koordynatorką merytoryczną numeru jest: dr inż. Agnieszka Cieśla

Numer II/2020 – II kwartał 2021 r.

Technologia w służbie starzenia.
Innowacyjne rozwiązania na rzecz integracji, edukacji, zdrowia.

Drugi numer kwartalnika Polityka Senioralna poświęcamy tematowi nowych technologii i ich wykorzystania na rzecz wsparcia społeczeństwa i jednostek w procesie starzenia się. W numerze omawiamy nieszablonowe rozwiązania, które już dziś stają się narzędziami poprawy funkcjonowania osób dojrzałych i starszych. Zwracamy uwagę na innowacje technologiczne i społeczne na rzecz dobrego i godnego starzenia się. Przyglądamy się zupełnie nowym technologiom jak i kreatywnym adaptacjom starszych rozwiązań. Śledzimy rozwiązania przydatne w procesach uczenia się, porozumiewania międzypokoleniowego i adaptowania do świata szybkiego przepływu informacji.

W numerze zwracamy uwagę na nowe technologie wsparcia społecznego i ochrony zdrowia, a także pozwalające zaspokoić potrzeby bytowe i kulturowe. Zastanawiamy się w jaki sposób zmienia się rynek konsumencki i sposób oceny oferty przez osoby dojrzałe poszukujące usług i produktów dostosowanych do ich możliwości nabywczych i zdolności poznawczych. Uwagę poświęcamy też miękkim rozwiązaniom np. metodom animacji społecznej czy sposobom skutecznej edukacji cyfrowej.

Koordynatorką merytoryczną numeru jest: Magdalena Foryś, ekspertka z zakresu edukacji nowych technologii

Numer III/2021 – III kwartał 2021 r.

Rynek konsumencki a osoby dojrzałe.
Potrzeby, możliwości nabywcze, preferencje rynkowe osób dojrzałych i starszych.

Kolejny numer kwartalnika Polityka Senioralna poświęcamy szeroko rozumianemu tematowi finansów, rynku, marketingu, komunikacji masowej – światów, których osoby dojrzałe i starsze są równoprawnymi, a czasem wręcz uprzywilejowanymi, uczestnikami. W magazynie poruszamy tematy związane z tworzeniem i komercyjnym wykorzystywaniem narzędzi komunikacji rynkowej z osobami dojrzałymi i starszymi. Odpowiadamy na pytanie o to w jaki sposób seniorzy dokonują oceny i wyboru ofert rynkowych, a także jakie mogą być preferowane przez nich sposoby dokonywania transakcji i zawierania umów. Przedstawiamy rekomendację w zakresie skutecznego i obustronnie korzystnego zaspokajania potrzeb konsumenckich osób dojrzałych i starszych – zarówno tych uniwersalnych, jak i charakterystycznych dla wieku.

Pochylamy się nad preferencjami seniorów w zakresie dostępnych ofert bankowych i finansowych. Oceniamy jakie sposoby komunikacji oraz produkty i usługi budzą w nich zaufania, a jakie dystans. Zastanawiamy się, w jaki sposób marketerzy postrzegają zdolności nabywcze osób w tzw. trzecim i czwartym wieku, podpowiadamy jak ta siła kształtuje się realnie. Sprawdzamy na ile seniorzy potrafią być (nie)wierni markom.

Koordynatorką merytoryczną numeru jest: dr inż. Sylwia Badowska, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Numer IV/2021 – IV kwartał 2021 r.

Temat do potwierdzenia w II kwartale roku.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *