„Polityka Senioralna”

To jedyny w Polsce magazyn poświęcony wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa i projektowaniem polityk senioralnych na poziomie lokalnym i systemowym. Pismo ma charakter ekspercki, ale nie naukowy, i jest przeznaczone dla samorządowców, urzędników, aktywistów organizacji senioralnych, pracowników sektora wsparcia społecznego oraz innych osób mających wpływ na tworzenie rozwiązań korzystnych dla rosnącej grupy osób starszych, których w kolejnych latach i dekadach będzie w naszym kraju przybywać.

Pismo ukazuje się w druku w nakładzie 1500 egzemplarzy, a jej wydania elektroniczne w formie pdf są rozsyłane do około 14 000 subskrybentów w całym kraju. Oba wydania są całkowicie bezpłatne. Do tej pory w piśmie publikowało ponad sześćdziesięciu uznanych badaczy związanych z prestiżowymi instytucjami nauki, a także aktywiści, urzędnicy, innowatorzy i inni praktycy wdrażający lub analizujący działania na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów.

Nowe numery „Polityki Senioralnej” w przygotowaniu. Sprawdź >