Plan ramowy raportów i badań własnych

Instytut Polityki Senioralnej Senior.Hub jest innowacyjnym think-tankiem realizującym badania własne jak i w partnerstwach. Publikujemy raporty i ekspertyzy, które są udostępniane szerokiemu gronu odbiorców i upowszechniane wśród kluczowych decydentów. Myślimy globalnie o problemie starości i starzenia się społeczeństw.

Działania prowadzone w ostatnich miesiącach:

Raporty/Ekspertyzy opublikowane w 2020 roku:

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi wyzwaniem dla dialogu społecznego i polityki publicznej różnych szczebli, partnerzy: Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Laboratorium Więzi

Raporty/Ekspertyzy opublikowane w 2021 roku:

Srebrna gospodarka. W poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa, marzec 2021, partner: Nowa Konfederacja

Raporty/Ekspertyzy w realizacji w 2021 roku:

  1. Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19 (kwiecień 2021)
  2. Funkcjonowanie Rad Seniorów w dobie pandemii (II kwartał 2021)
  3. Opieka nad osobami starszymi jako jedno z wiodących wyzwań publicznych: diagnoza i rekomendacje (II kwartał 2021)
  4. Seniorzy w cyfrowym świecie – potrzeby osób starszych i jakość systemowych narzędzi edukacji osób 60+ (II kwartał 2021)
  5. Stan przygotowania gmin wobec starzenia się ludności (II/III kwartał 2021)
  6. Badanie sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych w pierwszym roku pandemii (II/III kwartał)
  7. Seniorzy wobec cyfryzacji produktów bankowych (III kwartał)
  8. Polityka Senioralna w Warszawie (IV kwartał) – badanie w opracowaniu
  9. Dobre praktyki wsparcia pracodawców dla pracowników – seniorów – badanie w opracowaniu
  10. Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia – analiza funkcjonowania programu – badanie w opracowaniu

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *