Pracujemy w Radzie ds. Polityki Senioralnej

Rada powołana przez Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenę Okłę-Drewnowicz rozwija realną politykę prosenioralną.

Rada została formalnie powołana w dniu 1 marca 2024 r. Jej członkami zostało 30 ekspertów wyłonionych z grona 172 osób zgłoszonych przez samorządy, jednostki nauki i organizacje pozarządowe. Przewodniczącą rady została dr Marta Podhorecka (UMK w Toruniu), a członkami jej prezydium m. in. prof. Piotr Błędowski (SGH w Warszawie). Powołanie do rady otrzymał również Przemysław Wiśniewski – dyrektor Senior_Hub.Instytututu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”, dyrektor Fundacji Zaczyn. Wśród członków nowego ciała znaleźli się również współpracownicy naszego środowiska m. in. Krzysztof Kasprzycki – urzędnik i samorządowiec projektujący prosenioralne działania w gminie Piaseczno.

W kolejnych miesiącach Rada spotykała się stacjonarnie (w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Sejmie), a także obradowała online. Specjalne posiedzenie poświęcono wdrożeniu tzw. Bonu Senioralnego. Natomiast 19 czerwca 2024 r. na kolejnym posiedzeniu zostały omówione kwestie kluczowych projektów, w których Rada pełni rolę konsultacyjną, lub dla których jest inicjatorem. Z reprezentantami Ministerstwa Edukacji Narodowej omawiano włączenie tematyki starzenia się do dwóch nowych przedmiotów nauczania w szkołach. Z reprezentantami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dyskutowano o nowym programie wsparcia zatrudnienia seniorów. Omawiano również potrzebę  wsparcia aktywności cyfrowej osób 60+ poprzez wdrożenie nowych programów edukacyjnych. Podsumowano też ostatnie prace nad wdrożeniem Bonu Senioralnego, a także inne działania, w które angażowała się Rada i Minister ds. Polityki Senioralnej.

Wszystkie te działania mają charakter planistyczny, a więc przygotowują fazę wykonawczą, którą realizować będą określone ministerstwa i inne instytucje. Celem każdego z działań Rady jest odpowiedzialne zdiagnozowanie potrzeb w danym zakresie i wdrożenie w przyszłości nowych programów poprawiających indywidualne i społeczne funkcjonowanie osób starszych. Narzędziem są oczywiście zmiany legislacyjne. A docelowym efektem wdrożenie nowych programów w określonych terminach. Projekt w zakresie promocji zatrudnienia osób starszych poprzez dofinansowanie etatów osób w wieku emerytalnym znajduje się obecnie w konsultacjach, a wdrożenie rozwiązania będzie możliwe zapewne już od 2025 roku. Bon senioralny również jest w konsultacjach, a wdrożenie działań przygotowawczych również planowane jest na rok 2025, a pełne wdrożenie na rok 2026. Rada nie podejmowała działań w zakresie ustalania nowych ram strategicznych czy dokumentów kierunkowych, które w dużej mierze istnieją. Członkowie zajęli się opracowywaniem konkretnych rozwiązań, które można będzie implementować w kolejnych kwartałach i latach. Są to więc działania mające realne, a nie symboliczne efekty.

Elementem prac Rady jest również działanie Zespołów Tematycznych. Powołano cztery takie zespoły (w tym zespół ds. legislacji kierowany przez prawnika Michała Modro) i każdy z nich proceduje odrębne kwestie. Niektóre zespoły spotkały się już kilka razy. Pomiędzy spotkaniami odbywa się też praca zdalna członków.

Wsparcie dla Rady zapewnia Departament Polityki Senioralnej w KPRM, a więc zespół kierowany przez Minister ds. Polityki Senioralnej. Jest to wsparcie jakościowo bardzo wysokie.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *