Senior Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz Fundacja Zaczyn przygotowali specjalną ofertę dla doktoranckich zespołów badawczych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką starzenia. Każdy grant wart jest do 6000 zł.

Chcesz przeprowadzić innowacyjne badanie ale nie masz na nie środków? Interesujesz się starością i tym jakie zmiany spowoduje starzenie się społeczeństwa? Ogłaszamy nabór wniosków na badania doktoranckie w dziedzinie starzenia się i starości, dotyczące zarówno problemów szczegółowych, jak i mogących mieć wpływ na diagnozowanie potrzeb i projektowanie rozwiązań systemowych. Nie ma ograniczenia tematycznego dla badań. Jakość systemu wsparcia społecznego, praktyki organizacyjne, edukacja cyfrowa, skuteczność wolontariatu, budownictwo senioralne, nowe technologie, uczenie się przez całe życie, relacje międzypokoleniowe, korzystanie z kultury – to tylko niektóre z tematów, które bierzemy pod uwagę.

Kto może wziąć udział?

 • Doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zorganizują zespół badawczy złożony z minimum trzech osób.
 • Nie jest konieczne wyróżnianie kierownika zespołu (wówczas wszyscy jesteście kierownikami)
 • W badanie może zostać zaangażowany zespół doradczy złożony z badaczy w randze doktora
 • W zespole badawczym mogą znaleźć się osoby w trakcie studiów magisterskich, w razie potrzeb również pracownicy sektora wsparcia społecznego oraz instytucji rynkowych

Na czym polega nasze wsparcie dla badania?

 • Zespołom, które przedstawią ciekawe projekty badań i plan organizacyjny ich przeprowadzenia zapewnimy budżet w kwocie do 6000 zł, w uzasadnionych wypadkach w wyższej kwocie. Środki możecie wydać na wszystko co niezbędne do zrealizowania badania. Budżet wypłacamy w trzech transzach – na start, w momencie wysokiego zaawansowania badań, po przedstawieniu raportu badawczego.
 • Udostępnimy nasz szyld o ile będzie Wam potrzebny podmiot do zawiązywania umów cywilno-prawnych lub opłacania faktur. Wy administrujecie budżetem, my go wykonujemy.
 • Udzielimy Wam wsparcie marytorycznego bez limitu w zakresie tematu waszego badania, organizacji i realizacji projektu, redakcji i korekty tekstów, prac graficznych nad raportem. Pomożemy również zracjonalizować założenia projektowe tak by badanie udało się terminowo zrealizować i by dostarczyło satysfakcjonujących wniosków poznawczych.
 • Opublikujemy i rozdystrybuujemy raport w wersji drukowanej i cyfrowej, zadbamy o jego recenzję, ekspozycję wśród badaczy i mediach branżowych.
 • Udostępnimy dla omówienia raportu łamy pisma „Polityka Senioralna”, które ma ok. 14 000 odbiorców wersji drukowanej i cyfrowej (badacze, aktywiści, urzędnicy, samorządowcy, dziennikarze, parlamentarzyści, innowatorzy, wyższe kadry instytucji centralnych).

Zorganizujemy wokół wybranych raportów ich publiczną premierą w postaci panelu dyskusyjnego i zadbamy o jego promocję i upowszechnienie tak by zaistnieć wśród ekspertów i praktyków.

Jakie są terminy naboru?

W ramach naboru przewidziane są 2 terminy przyjmowania zgłoszeń od Zespołów:

 • do 28 lutego 2021r. (maksymalny czas realizacji badania marzec-wrzesień 2021) – informacja o przyznaniu grantu maksymalnie do 15 marca 2021r.
 • do 30 kwietnia 2021r. (maksymalny czas realizacji badania maj-listopad 2021). – informacja o przyznaniu grantu maksymalnie do 14 maja 2021r.

Co trzeba zrobić by zgłosić swoje badanie?

 • Uzupełnić formularz zawierający opis planowanego projektu i jego szacowany budżet
 • Wysłać dokumenty na adres mailowy: kontakt@seniorhub.pl.
 • Czekać na kontakt od nas – odpowiemy w każdym wypadku.

Zobowiązania zespołu badawczego:

 • Realizujecie badanie według sporządzonego planu
 • Tworzycie raport badawczy według zaakceptowanego przez nas schematu
 • Przygotowujecie artykuł popularno-naukowy do pisma „Polityka Senioralna”, opisujący problem badawczy, wyniki badania, wnioski.
 • Raportujecie nam postępy w formie mailowej i bez zbędnej biurokracji

Kto jest organizatorem niniejszego naboru?

 • Senior Hub – Instytut Polityki Senioralnej (www.SeniorHub.pl)
 • Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org)
 • Magazyn „Polityka Senioralna” (www.PolitykaSenioralna.pl)

DOKUMENTY DO POBRANIA