Polska się starzeje. Dane jednoznacznie wskazują na to, że w najbliższych latach jako społeczeństwo będziemy musieli stanąć przed licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii ekonomicznych, społecznych, demograficznych, medycznych i technologicznych związanym z coraz liczniejszą grupą seniorów w trzecim i czwartym wieku. Badacze coraz częściej kierują swoje zainteresowania w stronę rozwiązań, które w możliwie najlepszy sposób wpłynęłyby na polityki realizowane współcześnie tak, by przyszłość była możliwe bezpieczna dla wszystkich pokoleń. Wciąż jest nas jednak za mało.

Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla zespołów badawczych zajmujących się szeroko pojętą tematyką starości, mających pomysły na ciekawe aplikacyjnie badania.

Nabór projektów ma charakter ciągły. Zespoły powinny się składać z minimum 3 osób. Mogą w nich pracować osoby z tytułem profesora i doktora, jak również doktoranci (wyłącznie jako członkowie zespołów). Wartość jednego grantu to maksymalnie 10 000 zł.

Jak przebiega procedura finansowania wniosków?

Nabór ma charakter ciągły jednak wnioski będą rozpatrywane w dwóch terminach.

Należy wypełnić wniosek aplikacyjny i opisać w nim krótko zespół, który będzie go realizować. Po otrzymaniu zgłoszenia zbiera się Komisja, która ocenia nadesłany wniosek pod względem aplikacyjności, innowacyjności i interdyscyplinarności.

Terminy przyjmowania zgłoszeń od Zespołów:

  • do 28 lutego 2021r. (maksymalny czas realizacji badania marzec-wrzesień 2021) – informacja o przyznaniu grantu maksymalnie do 15 marca 2021r.
  • do 30 kwietnia 2021r. (maksymalny czas realizacji badania maj-listopad 2021). – informacja o przyznaniu grantu maksymalnie do 14 maja 2021r.

Na etapie oceny formalnej przedstawiciele Instytutu Polityki Senioralnej kontaktują się z przedstawicielami Zespołu by omówić szczegóły przesłanego wniosku i wyjaśnić ewentualne nieścisłości.

Po etapie formalnym wniosek oceniany jest pod względem merytorycznym: aplikacyjności, innowacyjności i interdyscyplinarności.

Po ustaleniu listy rankingowej członkowie Zespołów informowani są o wynikach Konkursu. Ustalamy ostateczne terminy i harmonogram. Podpisujemy umowę i rozpoczynamy współpracę.

Każdy Zespół może złożyć wniosek na realizację projektu, którego wartość nie przekracza 10.000 zł brutto.

Środki te można przeznaczyć na wynagrodzenie członków Zespołu, podróże, noclegi, niezbędne oprogramowanie do wykonania obliczeń czy zlecenia dodatkowych osób zaangażowanych w projekt.

W kosztorysie nie trzeba uwzględniać: druku, składu, grafiki, korekty – te zapewnia Fundacja Zaczyn – organizator SeniorHub. Instytutu Polityki Senioralnej.

Zachęcamy do aplikowania!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA