Solidarnościowy Korpus Wsparcia. Analiza, dyskusja, rekomendacje.

Eksperci Instytutu poddali dogłębnej analizie program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Był on zapowiadany jako ważne narzędzie pomocy osobom starszym, które pozostały w częściowej lub całkowitej izolacji domowej w trakcie pandemii COVID-19. Choć jego cele są słuszne, brakuje klarownych informacji o stopniu, w jakim dzięki tym działaniom udało się odpowiedzieć na potrzeby seniorów. 

Z pełną wersją raportu można zapoznać się tutaj: 

W raporcie zostały opisane najważniejsze zagadnienia:

  • ABC Programu,
  • Ramy finansowo-organizacyjne,
  • System organizacji pomocy indywidualnej,
  • Niejasna komunikacja programu,
  • Niewielu wolontariuszy oraz brak informacji o zakresie i jakości ich zaangażowania,
  • Wolontariat cyfrowy i wolontariat ozdrowieńców,
  • Oceny programu przez organizacje prosenioralne pracujące z osobami starszymi w sposób bezpośredni.

Solidarnościowy Program Wsparcia Seniorów ma dobre założenia – otoczenie dodatkową opieką osób starszych w czasie pandemii jest bez wątpienia cenną inicjatywą. Dokładna analiza przynosi jednak kilka istotnych uwag, które zostały opisane w niniejszym raporcie.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *