Tag: Oceny potrzeb wsparcia dla seniorów

  • Home / Oceny potrzeb wsparcia dla seniorów

Ocena potrzeb w zakresie wsparcia seniorów w Polsce

SeniorApp oraz Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej prezentują raport z badania opinii społecznej poświęcony potrzebom wsparcia społeczności osób 60+ w Polsce.