Uczestniczymy w międzynarodowym projekcie „Inheal”

Fundacja Zaczyn / Instytut Polityki Senioralnej Senior_Hub uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym i wdrożeniowym „Inheal” prowadzonym wspólnie z partnerami z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgra, Słowacja).

Działania „INHEAL: Innovation in Health Literacy” ma na celu rozwiązanie problemu niskiego poziomu świadomości zdrowotnej wśród seniorów w krajach Grupy Wyszechradzkiej.

Projekt ma na celu wyposażenie opiekunów pracujących bezpośrednio z seniorami w wiedzę i narzędzia niezbędne do edukacji swoich podopiecznych w zakresie rozsądnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ich krajach, prowadzenia zdrowego trybu życia i przyjmowania leków, a także wspieranie ich w dostępie do innowacyjnych usług zdrowotnych.

 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Instytut Nauk o Zdrowiu (Ústav pro zdravotní gramotnost), Czechy; Medicalscan Ltd., Węgry; Universytet Pavla Jozefa Šafárika v Koszycach, Słowacja; Fundacja Zaczyn (Fundacja Zaczyn), Polska.

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *