Senior Hub. Instytut Polityki Senioralnej realizuje:

 • projekty badawcze własne, podejmowanie z inicjatywy Instytutu i z wykorzystaniem naszego zespołu ekspertów
 • projekty badawcze partnerskie, prowadzone przy zaangażowaniu merytorycznym / finansowym innych podmiotów
 • projekty badawcze zlecone, prowadzone odpłatnie na zlecenie innych instytucji takich jak przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty administracji centralnej.

Wykonujemy dla innych podmiotów działania z zakresu:

 • opiniowana / testowania produktów i usług pod względem ich przydatności dla seniorów
 • projektowania / testowania innowacji technologicznych i społecznych dedykowanych seniorom
 • badań rynku w tym w zakresie szacowania sił nabywczych osób starszych
 • opracowywania diagnoz społecznych oraz formułowania dokumentów strategicznych
 • opracowywania diagnoz demograficznych
 • ewaluacji działań JST w zakresie efektywności prowadzonej polityk na rzecz seniorów
 • analizy sposobu i zakresu korzystania przez osoby 60+ z mediów, technologii i kultury
 • szkolenia kadr przedsiębiorstw, NGO i administracji w zakresie funkcjonowania osób starszych

Dysponujemy:

 • ośmioletnim doświadczeniem osób związanych z Instytutem, jego organizatorem „Fundacją Zaczyn”, pismem eksperckim „Polityka Senioralna” oraz podmiotami współpracującymi
 • ponad 50 ekspertami z kilkunastu dziedzin, reprezentującymi instytucje nauki, samorządy, przedsiębiorstwa, środowiska innowacyjne
 • portfolio kilkudziesięciu projektów badawczych realizowanych z kilkudziesięcioma partnerami komercyjnymi, samorządowymi, pozarządowymi
 • potencjałem upowszechniania wyników badań i prowadzenia kampanii lobbingowych poprzez współpracujących ekspertów i instytucje, kontakty z dziennikarzami branżowymi, wykorzystanie kanałów użytkowanych na potrzeby autorskich kampanii społecznych Fundacji Zaczyn, które pozwalają na dotarcie do ok. 2,5 miliona odbiorców w tym z grona liderów opinii / high professionals (pismo/serwis „Polityka Senioralna”, pismo drukowane „Dojrzali Wspaniali”, social media, Telewizja Pokolenia, Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń, itp.).