Zespół Instytutu Polityki Senioralnej:

Przemysław Wiśniewski

Dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej

Małgorzata Maryl-Wójcik

Dyrektor ds. Projektów Badawczych i Partnerskich 

Agata Czaplarska

Koordynator Sekretariatu

Patrycja Dubiał-Skiba

Koordynator Projektów Komunikacyjnych

Magdalena Foryś

Koordynator Projektów

Rada Ekspertów Instytutu:

prof. Paweł Kubicki

dr Andrzej Klimczuk

Prof. dr hab. Adam A. Zych

dr Jan Paweł Cieśla

Kamil Matuszczyk

dr Agnieszka Cieśla

dr Sylwia Badowska

Krzysztof Łukasz Kasprzycki
dr Łukasz Jurek
Magdalena Kocejko
Dr Janina Petelczyc

dr Rafał Bakalarczyk

„Polityka Senioralna” – stali współpracownicy:

Karolina Kwiecińska

Paweł Dombrowski

Artur Maroń

Joanna Reniger

Janina Petelczyc

Katarzyna Duda