dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

Architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska. Specjalistka w zakresie zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze),  działacz społeczny, założycielka Fundacji Mimo wieku, inicjatorka i organizatorka pierwszego w Polsce Wzorcowego Mieszkania Seniora (www.mimowieku.pl), uczestniczka wielu projektów badawczych i wdrożeniowych, w tym międzynarodowych (m.in. www.hands-on-shafe.eu, NET4AGE-FRIENDLY COST Action, Safe consortium,)