Krzysztof Łukasz Kasprzycki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel prawa administracyjnego, specjalizujący się w standardzie praw osób starszych. Inicjator i koordynator gminnej rady seniorów w Piasecznie, twórca powiatowego konwentu rad seniorów oraz wieloletni współpracownik Fundacji ZACZYN. szef Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego. W Instytucie Polityki Senioralnej zajmuje się obszarem polityki samorządów na rzecz osób starszych.