Patrycja Dubiał-Skiba

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat związana z organizacją wydarzeń publicznych i public relations. W Instytucie Polityki Senioralnej oraz w Fundacji Zaczyn odpowiedzialna za organizację kampanii społecznych i upowszechniających oraz współpracę z mediami i organizacjami partnerskimi.