Magdalena Foryś

Od ponad 10 lat związana z projektami społecznymi. Specjalizuje się w polityce senioralnej, edukacji i dobrostanie psychicznym osób starszych. Obecnie dyrektor projektów cyfrowych Fundacji ZACZYN. Z wykształcenia socjolożka, mediatorka, badaczka. Współautorka podręcznika dot. kompetencji cyfrowych dla osób 60+, współtwórczyni  metody edukacyjnej nagrodzonej przez koalicję „Dojrzałość w sieci „. Miała przyjemność pracy w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, gdzie mogła poznać perspektywę miasta na społeczność seniorów. Przeprowadziła liczne warsztaty i szkolenia. Lobbowała w polskim parlamencie za zmianami w prawie dot. osób starszych. Obszary badawcze, które ją interesują to skuteczne innowacje społeczne i technologiczne dla osób w wieku 60+, polityka senioralna w tym rozwiązania prawne dedykowane osobom starszym, rozwiązywanie konfliktów i komunikacja międzypokoleniowa, terapię i pomoc psychologiczna seniorom. Lubi poszerzać perspektywę i pracować w międzynarodowych zespołach. Lubi pracować metodami jakościowymi ale darzy wielkim szacunkiem badania ilościowe. Praktykuje metodę design thinking. Wierzy w podmiotowość i potencjał seniorów. Lubi odkrywać niezwykłości w codziennym życiu. Wierzy w harmonię działań i moc twórczą odpoczynku.