Najnowsze aktualności

Rząd dopłaci do zatrudniania seniorów?

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jej uchwalenie i wdrożenie pozwoli na reformę rynku pracy w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa pracodawców zatrudniających osoby w wieku emerytalnym. Projekt koordynuje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Ustawa skupia się na rynku pracy, jednakże ważnym dla niej kontekstem jest…

Przedstawiono założenia dotyczące bonu senioralnego

System wsparcia nie w pełni samodzielnych osób starszych będzie w większym stopniu oparty o usługi świadczone w miejscu zamieszkania. Zapłacić za nie będzie można poprzez tzw. bon senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie. Uruchomienie tego rozwiązania może nastąpić już w drugiej połowie 2025 r. Założenia dotyczące nowego narzędzia wsparcia osób starszych oraz ich rodzin przedstawiła 21 marca br.…

Prezentujemy raport „Polityka Zdrowotna wobec seniorów 2015-2023”

Jak wyglądała polityka zdrowotna wobec osób starszych w latach 2015-2023? Jakie są kluczowe wyzwania dla nowego rządu? Oddajemy do lektury raport dr Rafała Bakalarczyka zrealizowany dla Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz magazynu eksperckiego Polityka Senioralna.