Raport IPS

Polityka zdrowotna wobec seniorów 2015-2023

Jak wyglądała polityka zdrowotna wobec osób starszych w latach 2015-2023? Jakie są kluczowe wyzwania dla nowego rządu? Oddajemy do lektury raport dr Rafała Bakalarczyka zrealizowany dla Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz magazynu eksperckiego Polityka Senioralna. 

Raport IPS

Wsparcie opiekuńcze seniorów oraz osób o ograniczonej samodzielności 2015-2023

Jakie rozwiązania wspierające osoby o ograniczonej samodzielności, w tym zwłaszcza osoby starsze, wprowadzono w latach 2015-2023? Które z nich należy ocenić pozytywnie, a które z zastrzeżeniami? Prezentujemy raport dr Rafała Bakalarczyka.

Raport SeniorApp oraz IPS

Ocena potrzeb w zakresie wsparcia seniorów w Polsce

Raport jest wynikiem wielomiesięcznej pracy badaczy, którzy zmapowali najważniejsze kwestie problemowe dotyczące potrzeb osób starszych, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii COVID. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie i opatrzone komentarzami wielu specjalistów reprezentujących instytucje nauki czy organizacje pozarządowe.

Raport IPS, CFA Society Polska, Warszawski Instytut Bankowości i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzy

Seniorzy to rosnąca w szybkim tempie grupa demograficzna. Potrzebom tej zróżnicowanej społeczności w zakresie korzystania z usług finansowych drogą cyfrową postanowiły przyjrzeć się badaczki dr Sylwia Badowska i dr Anna Golec. W raporcie znajdziemy cenne informacje dotyczące sposobów ułatwiania starszym odbiorcom korzystania z ofert i narzędzi cyfrowych oferowanych przez instytucje finansowe.

Raport IPS

Sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii COVID-19

Pandemia odcisnęła piętno na życiu i codziennym funkcjonowaniu całego społeczeństwa. Jednak szczególnie dotkliwie doświadczyła osoby z grup wrażliwych – jedną z nich są opiekunowie rodzinni osób starszych. Autorami badania są dr Rafał Bakalarczyk i Magdalena Kocejko.

Raport IPS

Solidarnościowy Korpus Wsparcia. Analiza, dyskusja, rekomendacje.

Eksperci Instytutu poddali dogłębnej analizie program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Był on zapowiadany jako ważne narzędzie pomocy osobom starszym, które pozostały w częściowej lub całkowitej izolacji domowej w trakcie pandemii COVID-19. Choć jego cele są słuszne, brakuje klarownych informacji o stopniu, w jakim dzięki tym działaniom udało się odpowiedzieć na potrzeby seniorów.

Raport KIG i IPS

Wykorzystanie zawodowego potencjału starszych pokoleń jako wyzwanie dla polityki publicznej na najbliższe lata.

Raport autorstwa dr Rafała Bakalarczyka, Dyrektor ds. Badań Społecznych IPS Senior.Hub. Publikacja powstała we współpracy Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub z Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacją Zaczyn.

Raport IPS

Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19.

Ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych.

Raport Klubu Jagiellońskiego i IPS

Starość po polsku

Analiza aktualnego stanu systemu opieki nad osobami starszymi, a także zbiór rekomendowanych kierunków działań związanych m.in. z finansowaniem i organizacją tego typu pomocy. Autorem jest dr Rafał Bakalarczyk – Dyrektor ds. Badań Społecznych Instytutu Polityki Senioralnej Senior.Hub.

Raport IPS oraz Nowej Konfederacji

Gospodarka Senioralna – wprowadzenie do zagadnienia

Opracowany przez dra Rafała Bakalarczyka raport, jest analizą srebrnej gospodarki w Polsce w najbliższych latach i dekadach. Przedstawia rekomendacje kierunkowe dla decydentów, podmiotów współkształtujących sferę społeczno-ekonomiczną, przy jednoczesnym wskazaniu zagrożeń jakie może nieść za sobą brak realizacji długoterminowych działań w tym zakresie.

Raport Krajowej Izby Gospodarczej, Laboratorium „Więzi” i IPS

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi

Raport autorstwa dr Rafała Bakalarczyka, redaktora naczelnego Pisma „Polityka Senioralna”. Publikacja powstała na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z think tankiem Laboratorium „Więzi”, Fundacją Zaczyn oraz Instytutem Polityki Senioralnej.