Przemysław Wiśniewski – Dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej

Badacz, nauczyciel akademicki, prezes dyrektor Fundacji Zaczyn, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”, doradca przedsiębiorstw innowacyjnych oraz instytucji publicznych, w przeszłości dziennikarz ekonomiczny.

Zajmuje się innowacjami środowiskowymi oraz innowacjami na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Nauczyciel akademicki i doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem zespołów badawczych, m.in. projektu Greenevo. Autor książki (Nie)zrównane – kobiety w systemie nauki w Polsce (2013), współautor najobszerniejszego opracowania teorii zarządzania Zarządzanie, Organizacja i Organizowanie, pod redakcją prof. Krzysztofa Klincewicza (2013), współautor innych publikacji oraz raportów badawczych. Od 2015 roku redaktor naczelny jedynego w Europie Centralnej pisma eksperckiego poświęconego systemowym wyzwaniom starzenia się społeczeństwa „Polityka Senioralna”. Prelegent licznych konferencji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zarządzania organizacjami, innowacji technologicznych, zarządzania publicznego.

Twórca strategii i dyrektor Fundacji Zaczyn, która jest czołową polską organizacją proaktywnie zabiegającą o reformy systemowe w zakresie funkcjonowania społecznego osób starszych. Członek zarządu innych organizacji, a także doradca pro bono licznych przedsięwzięć pozarządowych. Współtwórca największego senioralnego wydarzenia w Polsce, jednocześnie jedynego tego typu na świecie, „Parada Seniorów Dojrzali Wspaniali”. Współtwórca nagrodzonej Złotym Spinaczem kampanii społecznej „Zrozumieć Starość”. Jako jedyny reprezentant środowiska nie sieciowych NGO zasiadał w latach 2016-2020 w Radzie Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Był ekspertem funduszy grantowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum Nauki Kopernik współtworzył działania skierowane do środowiska edukatorów formalnych i nieformalnych. Opracował lub brał udział w opracowaniu kilkudziesięciu badań i strategii dla jednostek samorządu terytorialnego. Prowadził również programy organizacji pozarządowych we współpracy z instytucjami centralnymi czy samorządami regionalnymi.

Od kilku lat zajmuje się wspieraniem nowych przedsięwzięć innowacyjnych, zarówno realizowanych przez start-upy jak i dojrzałe przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w inkubacji projektów innowacyjnych na rzecz starzejącego się społeczeństwa – prowadzi działania z zakresu design-thinking oraz doradztwa strategicznego. Wiele z jego działań zakończyło się wdrożeniem produktów i usług na rynek.