Jak wykorzystać potencjał zawodowy seniorów? – raport KIG i IPS

Wykorzystanie zawodowego potencjału starszych pokoleń jako wyzwanie dla polityki publicznej na najbliższe lata” to tytuł kolejnego raportu przygotowanego przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego KIG, w partnerstwie z Fundacją ZACZYN i Instytutem Polityki Senioralnej.

– Jednym z obszarów, które są i będą silnie dotknięte skutkami postępującego starzenia się społeczeństwa, jest rynek pracy  Często o osobach starszych czy na przedpolu starości myśli się w kategoriach wsparcia i zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych, społecznych etc. Tymczasem równocześnie powinniśmy myśleć o tych osobach w kontekście ich potencjału – społecznego, zawodowego, konsumenckiego, rodzinnego, kulturowego etc. Wiele osób zbliżających się do jesieni życia, a także tych, które przekroczyły próg metrykalnej lub ekonomicznej starości, nadal ma zdolność i wolę podjęcia pracy zawodowej. Nie zawsze jednak ten potencjał jest wykorzystywany. Bywa on też nieuświadomiony zarówno przez osoby z tych grup wiekowych, jak i przez ludzi z ich otoczenia. Niekiedy też potencjał ten trzeba wydobyć – z korzyścią dla starzejących się pracowników, ale także dla ich społecznego i zawodowego otoczenia. To wymaga działania na bardzo wielu poziomach – nie tylko poszczególnych miejsc pracy, ale także wielosektorowej polityki publicznej.”  – zaznacza we wstępie do publikacji dr Bakalarczyk.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *