Fundacja Zaczyn członkiem AGE Platform Europe

Fundacja Zaczyn została przyjęta do AGE Platform Europe – największej i najbardziej wpływowej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz osób starszych. Celem AGE jest wyrażanie różnorodnych doświadczeń i aspiracji rosnącego odsetka osób starszych w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości na temat problemów związanych ze starzeniem się.

AGE Platform to obecnie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z krajów UE. Fundacja Zaczyn będzie jedną z dwóch organizacji zrzeszonych AGE z obszaru Polski.

Wizja AGE obejmuje społeczeństwo włączające, oparte na dobrobycie dla wszystkich, solidarności międzypokoleniowej i pełnym prawie do cieszenia się życiem, uczestniczenia w społeczeństwie i wnoszenia do niego wkładu.

AGE uznaje długowieczność za jedno z największych osiągnięć ludzkości i Stara się zwalczać dyskryminację ze względu na wiek, promować prawa człowieka przez całe życie, zmniejszać nierówności i umożliwiać każdemu prowadzenie pełnego i godnego życia.

Aby osiągnąć tę misję AGE Platform Europe podnosi w badaniach i debacie publicznej kwestie aspiracji i potrzeb osób starszych, wypełniając lukę między nimi a decydentami. Przekształca doświadczenia i pomysły naszych członków w propozycje polityczne, rzecznictwo, kampanie, działania i projekty upowszechniające.

Siedzibą organizacji jest Bruksela.

Będziemy informować o działaniach podejmowanych w ramach AGE Platform Europe z udziałem Fundacji Zaczyn.

 

Więcej o AGE Platform Europe: AGE Platform Europe (age-platform.eu)

Więcej o aktualnie prowadzonych projektach AGE: Projects on ageing – AGE Platform Europe (age-platform.eu)

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *