Autor: SeniorHub

Zapraszamy na webinar „Wsparcie opiekuńcze seniorów i osób o ograniczonej samodzielności”.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Serwis Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (zoz.pl), Klub Menedżera Ochrony Zdrowia oraz Fundacja Zaczyn i Senior_Hub zapraszają na webinar w dniu 7 maja 2024.

Krajowe instytucje opieki senioralnej są skuteczne i kreatywne, potrzebują jednak systemowych rozwiązań wspierających ich działalność.

Rozmawiamy z Piotrem Stelmaszewskim – gerontologiem i psychogerontologiem, członkiem zarządu OD Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, prezesem Krajowej Izby Managerów Opieki Senioralnej.

Rząd dopłaci do zatrudniania seniorów?

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jej uchwalenie i wdrożenie pozwoli na reformę rynku pracy w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa pracodawców zatrudniających osoby w wieku emerytalnym. Projekt koordynuje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Ustawa skupia się na rynku pracy, jednakże ważnym dla niej kontekstem jest sytuacja demograficzna w Polsce. W uzasadnieniu podjęcia […]

Przedstawiono założenia dotyczące bonu senioralnego

System wsparcia nie w pełni samodzielnych osób starszych będzie w większym stopniu oparty o usługi świadczone w miejscu zamieszkania. Zapłacić za nie będzie można poprzez tzw. bon senioralny o wartości do 2150 zł miesięcznie. Uruchomienie tego rozwiązania może nastąpić już w drugiej połowie 2025 r. Założenia dotyczące nowego narzędzia wsparcia osób starszych oraz ich rodzin przedstawiła 21 marca br. Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena […]

Prezentujemy raport „Polityka Zdrowotna wobec seniorów 2015-2023”

Jak wyglądała polityka zdrowotna wobec osób starszych w latach 2015-2023? Jakie są kluczowe wyzwania dla nowego rządu? Oddajemy do lektury raport dr Rafała Bakalarczyka zrealizowany dla Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz magazynu eksperckiego Polityka Senioralna.

Szanse i przeszkody na drodze do deinstytucjonalizacji usług społecznych

Szanse i przeszkody na drodze do deinstytucjonalizacji usług społecznych. Najpoważniejszą barierą oczywiście pieniądze.

Opublikowany w lutym 2024 r. raport z badania „Ogólnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych” wskazuje kluczowe potrzeby w obszarze wsparcia opieki osób starszych o ograniczonej samodzielności.

Czego możemy oczekiwać od nowego rządu w zakresie polityki senioralnej?

Prezentujemy rozmowę z minister ds. polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz.

Prezentujemy raport „Wsparcie opiekuńcze seniorów (…) 2015-2023”

Jakie rozwiązania wspierające osoby o ograniczonej samodzielności, w tym zwłaszcza osoby starsze, wprowadzono w latach 2015-2023? Które z nich należy ocenić pozytywnie, a które z zastrzeżeniami? Prezentujemy raport dr Rafała Bakalarczyka.

Coraz większy problem z Alzheimerem. A Planu brak.

O wyzwaniach związanych ze wzrostem liczby osób z demencją rozmawiamy z Edytą Ekwińską ze zrzeszenia Alzheimer Polska.

Czy po ośmiu latach rządów PiS seniorom żyje się lepiej?

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Dr Antoni Kolek analizuje czy wpłynęły one na jakość życia polskich seniorów.

Środowisko przyjazne demencji

Liczba osób z chorobami dementywnymi wzrośnie w ciągu najbliższych dekad trzykrotnie. Zapewnienie tym osobom komfortowych warunków w przestrzenie publicznej i środowisku mieszkalnym może poprawiać ich funkcjonowanie. Temat przybliża dr Agnieszka Cieśla.

Korzyści z użytkowania gier cyfrowych przez seniorów. Rozmawiamy z dr Damianem Gałuszką

Z gier cyfrowych korzysta już 20% polskich seniorów. Czy gry to jedynie rozrywka czy również wsparcie sprawności umysłowej?