Prezentujemy raport „Polityka Zdrowotna wobec seniorów 2015-2023”

Jak wyglądała polityka zdrowotna wobec osób starszych w latach 2015-2023? Jakie są kluczowe wyzwania dla nowego rządu? Oddajemy do lektury raport dr Rafała Bakalarczyka zrealizowany dla Senior_Hub. Instytut Polityki Senioralnej oraz magazynu eksperckiego Polityka Senioralna.

W raporcie analizowane są poszczególny obszary polityki zdrowotnej, które mają kluczowe znaczenie dla osób starszych. Opracowanie podsumowuje rozwiązania wprowadzone, lub zaniechane, za rządów Zjednoczonej Prawicy. Punktuje mocne strony rozwiązań oraz poszczególne deficyty. Wskazuje kluczowe kierunki reform, które powinien podjąć obecny rząd w kolejnych latach.

Raport skupia się na obszarach:
– Polityka refundacji zakupów lekowych;
– Opieka geriatryczna;
– Profilaktyka zdrowotna oraz promocja i wsparcie zdrowego starzenia się;
– Polityka wobec chorób otępiennych i innych chorób wieku podeszłego;
– Opieka długoterminowa oraz hospicyjna i paliatywna

POBIERZ RAPORT

 

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2021-2030

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *