Seniorzy a usługi finansowe – zaproszenie do udziału w badaniu

Instytut Polityki Senioralnej Senior Hub zaprasza do udziału w projekcie badawczym dotyczącym sposobów korzystania przez seniorów z usług finansowych. Pozwoli ono na zbadanie preferencji stworzenie wytycznych dotyczących tworzenia wyżej wspomnianych usług.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby powyżej 6o. roku życia. Nie ma znaczenia płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

Badanie ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny, a jego wyniki pozwolą lepiej dopasowywać usługi finansowe do potrzeb seniorów.

Ankietę można wypełnić pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/cyfroweuslugifinansowe

Zapraszamy do udziału i dziękujemy za Państwa pomoc!

Autorki badania:
dr inż. Sylwia Badowska i dr Anna Golec są naukowcami Uniwersytetu Gdańskiego zajmującymi się problematyką rozwoju seniorów w cyfrowym świecie. Są autorkami kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestniczkami wielu konferencji oraz konsultantkami instytucji zajmujących się problematyką osób w wieku dojrzałym.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *