Dyrektor Instytutu członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Członkiem Rady został m. in. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Fundacji Zaczyn oraz Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, redaktor naczelny pisma „Polityka Senioralna”.

Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji pani minister wybrała 30 osób – maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się już 1 marca. Jej członkowie odbiorą wówczas akty powołania na dwuletnią kadencję.

Skład Rady ds. Polityki Senioralnej przy minister ds. polityki senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz kadencji 2024-2026:

 • prof. Piotr Błędowski – profesor nauk społecznych, polityk społeczny i gerontolog, twórca badań „Polska Starość”, „Pol-Senior” i „Pol-Senior2”
 • dr Marek Bochowicz – aktywista senioralny, wykładowca, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
 • Wiesława Borczyk – radczyni prawna, społeczniczka, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • prof. Beata Bugajska – gerontolożka, urzędniczka samorządowa, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. równości, założycielka Humanistycznego Uniwersytetu Seniora
 • Joanna Dolińska-Dobek – urzędniczka samorządowa, twórczyni lokalnych strategii polityki senioralnych, dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
 • Teresa Hernik – działaczka społeczna, urzędniczka państwowa i samorządowa, ekspertka ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich, autorka dokumentów i opracowań w dziedzinie polityki senioralnej
 • Agnieszka Jaworska-Martycz – ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, menedżerka międzynarodowych instytucji finansowych, edukatorka finansowa i emerytalna
 • Krzysztof Kasprzycki – pracownik socjalny, samorządowiec, animator projektów senioralnych, twórca Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla seniorów,
 • prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska – lekarka, konsultantka wojewódzka w dziedzinie geriatrii, członkini zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, redaktor naczelna czasopisma naukowego Gerontologia Polska
 • Maciej Klimek – kierownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik naukowy, badacz pomocy społecznej, twórca i animator lokalnych projektów senioralnych
 • dr Agnieszka Labus – architektka, urbanistka, prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu, założycielka Fundacji Laboratorium Architektury 60+
 • Beata Leszczyńska – przedsiębiorczyni, ekspertka w dziedzinie opieki długoterminowej, członkini zarządu organizacji Pracodawcy dla Zdrowia
 • Ewa Milewska – specjalistka w zakresie funduszy unijnych, dyrektorka biura stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki społecznej i senioralnej
 • dr Renata Miszczuk – pedagożka, prezeska klastra UTW, założycielka klubów seniora, badaczka polityki senioralnej, aktywistka Fundacji Restart
 • Małgorzata Miś – prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila, autorka poradników senioralnych, twórczyni innowacji społecznych w dziedzinie dostępności
 • Michał Modro – radca prawny, społecznik, członek gremiów doradczych ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ekspert Krajowego Rejestru Domów Opieki
 • Magdalena Osińska-Kurzywilk – specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego, prezeska zarządu fundacji Przemijanie oraz zarządu związku stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
 • dr Elżbieta Ostrowska – społeczniczka, urzędniczka państwowa, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • prof. Marta Podhorecka – fizjoterapeutka, pracowniczka naukowa, twórczyni programów senioralnych, członkini polskich i międzynarodowych gremiów medycznych
 • dr Anita Richert-Kaźmierska – ekonomistka, ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, urzędniczka samorządowa, twórczyni programów w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych
 • Beata Rorant – polityczka społeczna, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, urzędniczka państwowa, dyrektorka departamentu zdrowia Pracodawców RP
 • Łukasz Salwarowski – dziennikarz, prezes stowarzyszenia MANKO, inicjator ogólnopolskich programów senioralnych, redaktor naczelny czasopisma „Głos Seniora”
 • prof. Barbara Szatur-Jaworska – gerontolożka społeczna, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki senioralnej, przewodnicząca komisji ds. osób starszych przy RPO.
 • dr Michał Szczegielniak – administratywista i politolog, koordynator programów polityki senioralnej, badacz srebrnej gospodarki, urzędnik państwowy
 • Dagmara Szymczak – społeczniczka, coach senioralny, założycielka i prezeska Fundacji Dignum
 • Grażyna Śmiarowska – pielęgniarka, urzędniczka, wieloletnia konsultantka wojewódzka w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, prezeska Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej
 • Zbigniew Tomczak – aktywista Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • dr Paweł Wiśniewski – naukowiec, społecznik, prezes Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, twórca Obserwatorium Centrów Usług Społecznych
 • Przemysław Wiśniewski – dziennikarz, społecznik, twórca Fundacji Zaczyn oraz ośrodka badawczego Instytut Polityki Senioralnej, redaktor naczelny czasopisma „Polityka Senioralna”
 • Anna Wyrozębska – pedagożka, koordynatorka projektów senioralnych, wiceprezeska fundacji „Z miłości do radości”

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *